Water Recycling and Purification Systems

VANNGJENVINNING – ET GIVENDE KRETSLØP

Med Westmatics helautomatiske kompakte system kan inntil 85 % av vaskevannet brukes på nytt. En smart og lettvindig måte å senke både avløpsavgifter og vannkostnader på!

I forhold til tradisjonelle vaskesystemer, som skjuler lukt og bakterier med kjemikalier, bruker Westmatic naturlig ozon (O3). Det er bedre for miljøet og tar samtidig bort lukt og bakterietilvekst på en trygg måte.

Ozonet bryter ned molekyler helt uten kjemikalier, organiske stoffer, metaller og forurensinger – kvaliteten. Kapasiteten kan tilpasses helt etter hver enkelts behov og anleggets størrelse.

 

VANNRENSING – EN VERDIFULL PROSESS

Det vannet som ikke gjenvinnes og må renses, for å bli sluppet ut i avløpssystemet ledes videre til rensesystemet. Ved hjelp av denne prosessen, når vannet ett rensenivå på hele 99 % og oppfyller derfor både nasjonale og internasjonale miljøkrav med god margin.

Den utrolig effektive renseprosessen er en unik teknikk utviklet av Westmatic. Systemet bygger på ”electroflockation” som kan skille ut og fjerne forurensinger som oljeprodukter og tungmetaller i vann. Forurensningene samles i en beholder og vannet slippes deretter ut i det kommunale avløpet.

Rensningen foregår helt uten kjemikalier og er nesten selvgående via et automatisk styresystem.