WESTMATIC COMPACT

Maskintype: Fast gjennomkjøringsmaskin med børster. Utførelse: 2, 4, eller 6-børster
Vasketid: ca. 60-90 sekunder per 12 m kjøretøy
Vaskehøyde: 3600 mm, 4300 mm alt. 4600 mm
Maskinlengde: 2B = 2800 mm, 4B = 4200 mm, 6B = 6000 mm Anbefalt bredde på vaskehall: 6000 mm

Minste anbefalte hallhøyde: Vaskehøyde + 600 mm Anbefalt hallengde: Maskinlengde + 2000 mm


EGENSKAPER OG FORDELER

 • Ekstremt kompakte innbyggingsmål
 • Overlappende børster med speilbeskyttelsesprogram
 • Børster med full densitet eller polerende børster
 • Få smørepunkter
 • Vedlikeholdsfrie tannremmer
 • Deksler i vedlikeholdsfri kompositt
 • Sparsomt spylende bøyler
 • (ca. 75L ferskvann per 12 m enhet)
 • Rammeverk med livstidsgaranti
 • Modulsystem med påbyggingsmulighet
 • Online oppkobling for teknisk support og
 • programoppdateringer
 • Fleksibilitet og lave driftskostnader


WE STMATIC HYBRID
- TO MASKINER I EN - enklere kan det ikke bli!

Maskintype: Fast gjennomkjøringsmaskin med børster
og overlappende høytrykksbøyler
Utførelse: 2 eller 4 børster med overlappende høytrykksbjelker Vaskehastighet: ca. 60-90 sekunder per 12 m kjøretøy Vaskehøyde: 3600 mm, 4300 mm eller 4600 mm Maskinlengde: 2B = 4250 mm, 4B = 6000 mm

Anbefalt hallbredde: 6000 mm
Minste anbefalte hallhøyde: Vaskehøyde + 600 mm Anbefalt hallengde: Maskinlengde + 2000 mm


EGENSKAPER OG FORDELER

 • Vasker alle typer kjøretøyer. Verdens mest allsidige vaskemaskin
 • Kan vaske hele kjøretøyet med børster og høytrykk, alternativt
 • bare børster eller høytrykk
 • Ekstremt kompakte innbyggingsmål
 • Overlappende børster med speilbeskyttelsesprogram
 • Overlappende rundtomspylende høytrykksbøyler
 • Børster med full densitet eller polerende børster
 • Få smørepunkter
 • Vedlikeholdsfrie tannremmer
 • Deksler i vedlikeholdsfri kompositt
 • Sparsomt spylende bøyler, ca. 75 l ferskvann per 12 m enhet
 • Rammeverk med livstidsgaranti
 • Modulsystem med påbyggingsmulighet
 • Online oppkobling for teknisk support og programoppdateringer
 • Fleksibilitet og lave driftskostnader


WESTMATIC SPEED HYBRID

Westmatic har utviklet markedets mest effektive maskinutgave for gjennomkjøringsvask med høytrykksspyling, vaskemiddelfordeling og børstevask. Speed er tilpasset
for lastebiler, entreprisekjøretøyer og busser.

Vasketid for et 24 meters kjøretøy er cirka fire minutter! Kunden velger program selv og deretter er det bare å kjøre gjennom for å få et rent kjøretøy