Wash Control

Kontrollsystem

 

WESTMATIC WASH CONTROL Din intelligente medarbeider døgnet rundt

 • Adgang til vaskehallen døgnet rundt
 • Kunden velger vaskeprogram etter ønske,
 • legger til eller tar bort vaskealternativ og starter ganske enkelt vaskeprosessen
 • Kvitteringsutskrift etter avsluttet vask på stedet eller via e-post
 • Kan kobles til Volvo lastebilkort
 • Personlige vaskekort med PIN-kode
 • Mulighet til RFID
 • Alarm og overvåkingsfunksjoner via e-post eller sms
 • Fleksibilitet og lave driftskostnader

 

WESTMATIC WASH Det administrativt verktøy for WASH CONTROL

 • Nettbasert grensesnitt via datamaskin eller smarttelefon
 • Skybasert lagring
 • Korthåndtering med adgangskontroll og vaskealternativ
 • Innstilling av vaskehallpriser
 • Underlag for miljø- og vannprøverapporter er lett å få frem
 • Detaljert statistikk over vasketider, vannforbruk og kjemikalieforbruk
 • Fullstendig fakturaunderlag og mulighet for henting av data
 • til eksisterende bedriftssystem via API
 • Automaster integrasjon (Scania)
 • Kan integreres med Volvo Finans
 • Mulig å koble flere anlegg til samme administrasjonskonto
 • Etterkalkyler for optimal oppfølging