Westmatic Super

Ingeniør-fabrikkken Westmatic, med egen utviklingsavdeling, kan tilby spesialtilpassede maskiner som for eksempel:

  • kraftfulle høytrykksmaskiner for gruvedrift, militære kjøretøy, y, tankbiler med mer.
  • utrustning for innvendig tankvask

avanserte maskiner med en kombinasjon av børstevask og høytrykksvask.

Westmatic Super kan leveres både i stasjonær og bevegelige utførelser.

 

Tilbehør Super

  • Vaskemiddelbuer, vaskemiddelpumper og blandeutstyr
  • Høytrykksbuer og pumper
  • Underspyling
  • Manuellutrustning for vaskemiddel og høytrykk
  • Vanngjenvinnigssystem med ozongenerator
  • Vannrensesystemet 'Renaren'
  • Registreringssystemet 'Wash Control 3000'
  • Rengjøringsutstyr