Westmatic Super

Ingeniør-fabrikkken Westmatic, med egen utviklingsavdeling, kan tilby spesialtilpassede maskiner som for eksempel:

 • kraftfulle høytrykksmaskiner for gruvedrift, militære kjøretøy, y, tankbiler med mer.
 • utrustning for innvendig tankvask
 • avanserte maskiner med en kombinasjon av børstevask og høytrykksvask.

Westmatic Super kan leveres både i stasjonær og bevegelige utførelser

Maskintype: Høytrykksmaskin med rundtomspylende bøyler Utførelse: Skinner/bjelke eller fast gjennomkjøringsmaskin Vaskehastighet: Skinner/bjelke, 7-14 m/min

Ved gjennomkjøring. 60-90 sekunder per 12 m kjøretøy Vaskehøyde: 3600 mm, 4400 mm, 4600 mm, 6000 mm Anbefalt hallbredde: Kjøretøybredde + 4500 mm

Anbefalt hallhøyde: Vaskehøyde + 1000 mm
Anbefalt hallengde: Skinner/bjelke = Lengste kjøretøy + 6000 mm Gjennomkjøring = Maskinlengde + 2000 mm

 

GENSKAPER OG FORDELER

 • Rundtomspylende høytrykk for effektiv spyling foran og bak
 • Ultralydavlesing
 • Roterende eller oscillerende, rustfrie munnstykker
 • Stempelpumper eller sentrifugalpumper
 • Dekslerivedlikeholdsfrikompositt
 • Frekvensstyrte lavenergimotorer
 • Sparsomt spylende bøyler
 • ca. 75 l ferskvann per 12 m enhet
 • Rammeverk med livstidsgaranti
 • Modulsystem med påbyggingsmulighet
 • Online oppkobling for teknisk
 • support og programoppdateringer
 • Fleksibilitet og lave driftskostnader