Step 1

Vanngjenvinning - wwr

Vannet passerer hydrocycloner som arbeider som en mekanisk rengjøringsenhet for siden å bli behandlet av Ozon som tar bort bakterier og dårlig lukt. Etter denne prosessen kan mer enn 85 % av forbruksvannet gjenvinnes. Systemet er helautomatisk

og kan produseres med ulik kapasitet, alt fra 165 til 1200 liter/ minutt.

 

Step 2

Vannrensing – renareng

Det vannet som ikke gjenvinnes, transporteres videre til Renaren. Renaren bygger på en unik og patentert teknikk utviklet av Westmatic. Renaren kan utskille og oppløse forurensinger som oljeprodukter og tungmetaller i vann. Forurensingen kan være etter vask eller fra andre prosesser. Renaren renser vannet opp til 99 % og oppfyller dermed alle nasjonale og internasjonale miljøkrav med bred margin.

Renseprosessen skjer helt uten kjemikalier og den er nesten selvgående gjennom et automatisk styresystem. Det foruren- sende vannet passerer første gjennom en oljeavskiller og siden videre til en elektro ottør. Forurensingen samles i en beholder og deretter kan vannet brukes på nytt eller slippes ut i det kommunale avløpssystemet.

Renaren er et kompakt produkt og passer derfor i ulike typer av virksomheter. I industrien brukes den for å rense vann, for eksempel olje og giftsto er. I sjøfarten er den DNV serti sert for fartøyinstallasjoner, for å rense oljeholdig lensevann og innen bilvaskemaskiner for å rense vannet både for kjemikalier og andre forurensinger.

 

Reduser økologiske påvirkninger og vann / avløpskostnader ved å integrere et effektivt og kompakt Westmatic vannrensingssystem i vaskeprosessen.

Våre store bilvaskesystemer tilbyr miljøvennlige vannrensingsløsninger som hjelper deg med å håndtere vannforbruket og bevare miljøet.

 

Water Recycling and Purification Systems

Resirkuler 85% av vaskevannet med et Westmatic resirkuleringssystem

  • Helautomatisk. Lite vedlikehold
  • Hydrosyklisk separasjon av rustfritt stål oppnår vannkvalitet på 10 mikron
  • Bruker ozon for å akselerere nedbør av faste stoffer og eliminere lukt

Westmatic's vanngjenvinningssystem kan drastisk redusere avløpsavgiftene så vel som de månedlige vannregningene. Systemet kan gjenbruke opptil 85% av vaskevannet. I motsetning til tradisjonelle vaskesystemer som maskerer lukten og bakteriene i avløpsvannet med unaturlige kjemikalier (parfyme tilsetningsstoffer), bruker vi naturlig ozon (O2) som er trygt for miljøet. Ozoninjeksjon eliminerer veksten av lukt og bakterier og akselererer nedbør av faste stoffer. Vi lover å bruke vannet ditt trygt og effektivt.

Hva kundene våre sier

”Da et behov for et nytt bussvaskesystem ble identifisert, spredte det seg at byen vår lette etter et nytt system som bruker mindre vann. Byens 700 busser, alle utsatt for ekstreme værforhold, vaskes regelmessig og det kreves mye vann for å holde dem rene. Dette nye Westmatic-systemet sparer byen over 50000 liter vann hvert år ved å fjerne faste stoffer fra avløpsvannet slik at det kan brukes igjen og igjen.

-”Eier, miljøledelsessystem, City of Calgary