WESTMATIC COMPACT

Maskintype: Fast gjennomkjøringsmaskin med børster.
Utførelse: 2, 4, eller 6-børster
Vasketid: ca. 60–90 sekunder per 12 m kjøretøy
Vaskehøyde: 3600 mm, 4300 mm alt. 4600 mm
Maskinlengde: 2B = 2800 mm, 4B = 4200 mm, 6B = 6000 mm Anbefalt bredde på vaskehall: 6000 mm

Minste anbefalte hallhøyde: Vaskehøyde + 600 mm Anbefalt hallengde: Maskinlengde + 2000 mm

 

EGENSKAPER OG FORDELER

 • Ekstremt kompakte innbyggingsmål
 • Overlappende børster med speilbeskyttelsesprogram
 • Børster med full densitet eller polerende børster
 • Få smørepunkter
 • Vedlikeholdsfrie tannremmer
 • Deksler i vedlikeholdsfri kompositt
 • Sparsomt spylende bøyler
 • (ca. 75L ferskvann per 12 m enhet)
 • Rammeverk med livstidsgaranti
 • Modulsystem med påbyggingsmulighet
 • Online oppkobling for teknisk support og
 • programoppdateringer
 • Fleksibilitet og lave driftskostnader