Westmatics høytrykkssystem består av robotstyrte høytrykksbuer for å gi et jevnt og skinnende vaskeresultat. Robotbuene vasker fronten, baksiden og sidene av kjøretøyet selvjusterende over kjøretøyets former. Gjennom dette automatiske kjøretøystørrelses- / kontursystemet vaskes kjøretøyet ditt trygt og effektivt.

For å øke effektiviteten og redusere driftskostnadene, anbefaler Westmatic på det sterkeste å integrere et av våre ekstremt innovative og kompakte vannbehandlingssystemer. Westmatic's vanngjenvinningssystem kan redusere kloakkavgifter drastisk, så vel som de månedlige vannkostnadene. Systemet kan gjenbruke opptil 85% av vaskevannet. I motsetning til tradisjonelle vaskesystemer som bare kan skjule lukt og bakterier i avløpsvann med kjemikalier (parfyme tilsetningsstoffer), bruker Westmatic naturlig ozon (O3) som er trygt for miljøet. Ozoninjeksjon eliminerer lukt og bakterievekst. Westmatic lover å resirkulere vannet ditt trygt og effektivt.

I installasjoner der avløpsvann må behandles før det slippes ut i kloakksystemet, anbefaler Westmatics vannbehandlingssystem Renaren. Renserens rensemetode er basert på elektroflokkulering, som er en teknisk kombinasjon av elektroflotasjon og elektroutfelling uten kjemiske tilsetningsstoffer. Westmatics vannrensingssystem er så effektivt at det kan nå et rensningsnivå på 99%. Etter at vannet har blitt behandlet av Renaren, kan det trygt slippes ut i det kommunale systemet.